Vlaamse partij-voorzitters kregen inzage in memorandum dat vernietigend is voor Leuven Rechtdoor vliegroute

Recent werd door het bewonersactiecomité alle nationale partij-voorzitters van de Vlaamse politieke partijen het memorandum van onze werkgroep doorgestuurd. Tijdens de huidige federale regeringsonderhandeling worden de vliegroutes rond de luchthaven besproken en een oplossing gezocht die voor iedereen haalbaar is.
Op 6 maart 2014 werd de zgn. “Leuven Rechtdoor” route voor vliegtuigen die opstijgen van baan 07R in Brussel-Nationaal ingevoerd. Hierbij nemen de vliegtuigen bij oostelijke winden kort na opstijgen geen bocht meer naar rechts voor bestemmingen in het zuiden en het oosten richting baken van Huldenberg, maar vliegen 15km rechtdoor en nemen dan een bocht naar rechts over Tielt-Winge en vliegen laag verder (onder het aanvliegende landende verkeer door) over Lubbeek (zie figuur hieronder ; rode pijlen zijn opstijgende vliegroutes, blauwe pijlen landende vliegroutes).

 

In ons pas gepubliceerd memorandum (klik hier, PDF file, 3MB) wordt het overzichtelijk uitgelegd dat er geen enkel rationeel, operationeel of luchtvaart technisch argument voor de nieuwe Leuven Rechtdoor vliegroute te vinden is, maar dat die route er alleen gekomen is om een kleine groep bewoners in Leuven West te vrijwaren van de 15% dagen in het jaar dat ze vliegtuiglawaai hadden, ten nadele van een regio die reeds een groot deel van de last op zich neemt.

 

Deze nieuwe route werd de voorbije jaren als een verbetering voor iedereen in het Leuvense voorgesteld. Het enorme protest bij de bewoners onder Leuven Rechtdoor toont aan dat de Leuven Rechtdoor opstijgroute echter een duidelijke verschuiving van het vliegtuiglawaai is, naar een regio die reeds 70% van alle landende verkeer van de luchthaven te verwerken krijgt. De verontwaardiging wordt bewezen door onze lopende succesvolle petitie met reeds meer dan 3400 handtekeningen (www.petities24.com/leuvenrechtdoor), de steun van politici in getroffen gemeenten over de partijgrenzen heen, en de verontwaardiging bij de bevolking, die voorheen verdraagzaam was tegenover de luchthaven en de landende vliegtuigen.

 

In het bijzonder is de Leuven Rechtdoor opstijgroute :
  • Een volledig nieuwe route sinds het ontstaan van de luchthaven in tegenstelling tot de historische Leuven West opstijgcorridor die altijd gebruikt werd voor opstijgende vliegtuigen richting zuid en oost vanaf baan 07R. Nooit voordien, ook niet in de jaren negentig, werden de gemeentes onder Leuven Rechtdoor met opstijgende vliegtuigen geconfronteerd.
  • Tegen alle 5 principes van de luchthavenakkoorden in, die in 2008 en 2010 door de federale onderhandelaars overeengekomen zijn, nl.
  1. de Leuven Rechtdoor route is minder veilig (stijgend en dalend vliegverkeer kruist elkaar waardoor stijgende 07R vliegtuigen heel laag moeten blijven).
  2. veroorzaakt lagere capaciteit van luchthaven
  3. omleiding van bepaalde vluchten tot 33km extra
  4. extra geluidshinder voor bewoners over dichtbevolkte gemeenten.
  5. een veel te complexe vliegroute die andere routes, ook in het Europese luchtruim, verstoort
Kortom de route ‘Leuven Rechtdoor’ voert zogenaamd een akkoord uit, maar is in realiteit in volledige tegenspraak met de principes van dit akkoord.
  • Superconcentratie : De regio ‘Leuven Rechtdoor’ kreeg al de meeste landende vliegtuigen over zich heen, daar komen nu nog vertrekkende vliegtuigen bovenop. Dit resulteert in meer vliegtuigen dan welke regio ook rond de luchthaven. Sinds maart 2014 is ‘Leuven Rechtdoor’ ook de enige regio geworden zonder rustperiodes. Zelfs in de Brusselse rand krijgt elke regio en gemeente af en toe rust. Dit is nodig om de gezondheid van de bewoners niet te beschadigen. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden wordt de regio "Leuven Rechtdoor" altijd overvlogen, ofwel door landende, ofwel door stijgende vliegtuigen. Het resultaat is concentratie in frequentie, duur én locatie.
  • Onrechtvaardig : er zijn geen ecologische redenen, minder geluidshinder of minder overvlogen bewoners omwille van Leuven Rechtdoor, wel integendeel. De bewoners onder de Leuven Rechtdoor route worden dus ongelijk behandeld in vergelijking met andere bewoners in de buurt van de luchthaven, zonder geldige reden.

 

Het Leuven Rechtdoor bewonersactiecomité en de lokale beleidsverantwoordelijken streven naar een evenwichtige spreiding van het vliegtuiglawaai om de draagkracht van de last bij bewoners niet te overschrijden en tegelijkertijd de duurzame ontwikkeling van de luchthaven te ondersteunen. De luchthaven is een belangrijke speler in het Belgische en Vlaamse economische weefsel en de bewoners onder Leuven Route wensen, zoals we dat al jaren doen, zonder meer ons deel van de lasten op zich te nemen. Wij vragen alleen dat andere gemeenten rond de luchthaven dat ook doen, en dat iedere betrokken regio rond de luchthaven deelt in de lusten en lasten van de luchthaven. Als onze luchthaven en de economie duurzaam zal blijven groeien, kan dat alleen in een België en Vlaanderen waar iedereen zijn deel bijdraagt.
Deze nieuwe "Leuven Rechtdoor" opstijgroute is bijgevolg onhoudbaar en de bewoners en lokale politici zijn ervan overtuigd dat alle betrokken politici, op Vlaams en federaal niveau, na overleg tot inzicht zullen komen en hun eigen standpunt voor een eerlijke spreiding zullen nakomen.
Leuven Rechtdoor is een duidelijke constructiefout in het plan Schouppe/Wathelet van 2010.
De enige oplossing is een terugkeer naar de historische vliegcorridor Leuven west voor vliegtuigen die opstijgen vanaf 07R en vliegen naar de bakens CIV, LNO, SPI, ROUSSY, PITES en SOPOK.
 
Het “Leuven Rechtdoor” bewonersactiecomité (bewoners in Herent, Haacht, Leuven, Rotselaar, Keerbergen, Kampenhout, Rotselaar, Holsbeek, Tielt-Winge, Lubbeek, Aarschot),
http://www.leuvenrechtdoor.be
leuvenrechtdoor@gmail.com
Twitter @leuvenrechtdoor
Facebook Leuven Rechtdoor