Persbericht van werkgroep Leuven Rechtdoor over het nieuw federaal regeerakkoord

De werkgroep Leuven Rechtdoor heeft kennis genomen dat het nieuwe federale regeerakkoord, vrijgegeven op 9 oktober 2014, een evaluatie op korte termijn vermeldt van de nieuwe vliegroute die sinds 6 maart 2014 gebruikt wordt voor opstijgende vliegtuigen vanaf baan 07R dit ondanks het feit dat de argumenten voor een onmiddellijke terugtrekking nu reeds duidelijk voor de hand liggen. De vliegroute Leuven Rechtdoor beantwoordt immers niet, in tegenstelling tot de historische Leuven West vliegroute, aan de principes van de luchthavenakkoorden van 2010 en is bijgevolg een constructiefout in het plan Schouppe/Wathelet (de route is milieuonvriendelijk, onveilig, complex, verlaagt de luchthavencapaciteit en vliegt over dichtbevolkte kernen). Bovendien ondermijnt ze de steun voor de luchthaven bij de omwonenden, is ze onrechtvaardig, en leidt tot een oneerlijke superconcentratie van vliegtuiglawaai in plaats, tijd en in aantal vliegbewegingen ten noorden en oosten van Leuven.  

Voorheen had deze regio geregeld rustdagen die nu verdwenen zijn, terwijl de historische vliegroute Leuven West geen enkele vliegtuigbeweging meer heeft vanop baan 07R. Om de belangrijke rol van de luchthaven in ons land te bestendigen en verder te ontwikkelen moet iedereen die in de buurt van de luchthaven woont en die historisch gezien steeds vliegtuigroutes boven hun regio gekend heeft, bereid zijn een redelijk deel van de hinder op zich te nemen.

We rekenen op de nieuwe regeringsploeg en de federale minister van mobiliteit Jacqueline Galant om deze evaluatie op korte termijn en in overeenstemming met de principes van het luchthavenakkoord door te voeren zodat de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor wordt teruggebracht tot zijn historische route van voor 6 maart 2014.

De werkgroep Leuven Rechtdoor

http://www.leuvenrechtdoor.be

leuvenrechtdoor@gmail.com