Overweldigende steun voor het intrekken van de nieuwe Leuven Rechtdoor vliegroute - acht gemeenten en steden nemen moties aan die de federale onderhandelaars oproepen voor eerlijke spreiding van vliegtuiglawaai in Vlaams-Brabant

Acht gemeenten hebben inmiddels moties gestemd en aangenomen die de federale overheid oproept om de vliegroute Leuven Rechtdoor te herbekijken. De acht gemeenten zijn Leuven, Haacht, Kampenhout, Keerbergen, Holsbeek, Rotselaar, Lubbeek en Bierbeek. Ook Leuven, hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant, sloot zich deze week aan bij dit protest en stelt vast dat de hinder voor hun inwoners in Wijgmaal en Wilsele onredelijk is. Meer dan 5000 bewoners in de regio ondertekenden de petitie tegen de Leuven Rechtdoor route. Ook sloten zich een aantal Vlaamse en federale parlementairen aan bij deze eis. Dit toont aan dat de werkgroep “Leuven Rechtdoor”, die zich verzet tegen deze route en de bijhorende concentratie van het vliegtuiglawaai, de juiste analyse maakte bij het pleiten voor een billijke spreiding van lawaaihinder.

De Leuven Rechtdoor route is sinds 6 maart van dit jaar van kracht als 7de punt van de luchthavenakkoorden van 2010, het zgn. plan Schouppe of plan Wathelet. De nieuwe route verlegt de lawaaihinder van de stijgende vliegtuigen bij oostelijke winden van de regio ten westen van Leuven naar een regio ten noorden en oosten van Leuven die jaarlijks reeds meer dan 70% van alle dalende vliegtuigen te verwerken krijgt. Deze nieuwe route werd Leuven Rechtdoor genoemd omdat de vliegtuigen langer rechtdoor vliegen, ten noorden voorbij Leuven over Kampenhout, Haacht, Leuven, Keerbergen, Rotselaar en Holsbeek vooraleer ter hoogte van Tielt-Winge en Aarschot naar het zuiden af te draaien richting Lubbeek en Bierbeek. Deze bijkomende last van zo’n 20% van alle opstijgende vliegtuigen leidt tot een concentratie van vliegtuiglawaai zowel in de tijd, geografisch als in aantal vliegbewegingen boven een dichtbevolkte regio. Deze extra hinder overschrijdt de draagkracht van de bevolking en bedreigt de levenskwaliteit en de gezondheid van de getroffen bewoners. Het memorandum “voor een billijke spreiding” van de werkgroep “Leuven Rechtdoor” (1) toont op heldere manier aan dat deze nieuwe opstijgroute tegen alle principes van de luchthavenakkoorden van 2010 is en leidt tot lagere capaciteit van de luchthaven, onnodige omleiding van vluchten tot 33km, het overvliegen van dichtbevolkte gebieden en onveilig is door het kruisen met landend vliegverkeer. Er wonen ook niet minder inwoners onder de Leuven Rechtdoor vliegroute in vergelijking met de historische Leuven West regio, wel integendeel.
De werkgroep Leuven Rechtdoor vindt dat alle bewoners in Vlaams-Brabant evenwaardig zijn en recht hebben op een aantal dagen per jaar rust. De Leuven Rechtdoor route werd zonder informatie of consultatie van bewoners of gemeentebesturen ingevoerd met als enige doel de lawaaihinder door te schuiven naar een onwetende bewoners die reeds een groot deel van de lasten op zich namen en die nu geen enkele dag in het jaar meer rust hebben.  In de regio Leuven West, die sinds decennia met stijgend vliegverkeer bij oostelijke winden te maken had, zijn deze volledig verdwenen en verschoven naar een regio die jaarlijks al bijna 100.000 dalende vliegtuigen te verwerken krijgt.
Deze ongemotiveerde beslissing is niet alleen onrechtvaardig, het is ook een voorbeeld van slecht bestuur en leidt tot rechtsonzekerheid. Bovendien is er geen enkele luchtvaart technische of objectieve reden te vinden voor deze nieuwe route, dat zeggen ook de luchtverkeersleiders (2).

De werkgroep “Leuven Rechtdoor” en de bewonersactiegroepen van alle getroffen gemeenten roepen de federale regering en de federale regeringsonderhandelaars nu op, gezien alle moties en de democratische vraag van de gemeenten en getroffen bewoners, om de enige juiste beslissing te nemen en onmiddellijk de Leuven Rechtdoor opstijgroute in te trekken. Alleen door billijke spreiding van lasten en lusten kan de luchthaven, een belangrijke speler in het Belgische en Vlaamse economische weefsel, de stabiliteit vinden die nodig is om te zorgen voor economische welvaart en ontwikkeling in de regio. Daarna kan gewerkt worden aan een beter overlegmodel tussen de luchthaven en haar omwonenden. Er kan samen met alle gemeenten rond de luchthaven gezocht worden naar maatregelen die de lawaaihinder minimaliseren, vertrekkend vanuit een billijke spreiding van de lusten (stilte) en lasten (lawaaihinder) en met respect voor het moeilijke werk van de luchtverkeersleiders en de veiligheid van bewoners en passagiers. Hierbij kan gedacht worden aan het weren van luidruchtige vliegtuigen aan de hand van het QC (Quota Count) systeem, een nog betere afstemming en spreiding van de vliegroutes volgens hinder binnen één regio, “continuous descent approaches” voor landende vliegtuigen en andere maatregelen die internationaal gehanteerd worden om de draagkracht van omwonenden in een dichtbevolkt luchthavengebied niet te overschrijden. De middelen die nodig zijn om dit onderzoek te financieren, zijn in ieder geval beter besteed dan aan het uitvinden van nieuwe routes die er alleen toe leiden dat het vliegtuiglawaai doorgeschoven wordt van één regio naar een andere.

Persbericht gepubliceerd op vrijdag 3 oktober 2014 door werkgroep Leuven Rechtdoor
http://www.leuvenrechtdoor.be
leuvenrechtdoor@gmail.com

Bronnen:
(1)    Memorandum werkgroep “Terug naar een billijke spreiding”, augustus 2014 - http://www.leuvenrechtdoor.be/downloads
(2)    Uitvoering luchthavenakkoorden in strijd met eigen principes – 2013,  https://acv-transcom.acv-online.be/Mobiliteit/nieuws/detail/uitvoering_l...