Nieuwe vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ leidt tot een explosie van klachten in de Leuvense regio

Vandaag op 2 april, worden de vliegtuigroutes boven Brussel, het 6de punt in het plan Wathelet/Schouppe, geschrapt door het vonnis van 31 juli 2014 van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, en wordt teruggekeerd naar de situatie voor 6 februari 2014. De vzw Leuven Rechtdoor roept minister van mobiliteit Jacqueline Galant op om ook de vliegtuigroute Leuven Rechtdoor, het 7de punt in hetzelfde plan, terug te draaien. Om deze vraag kracht bij te zetten en de evaluatie van de route Leuven Rechtdoor te bespoedigen, hebben 4 gemeenten (Haacht, Holsbeek, Rotselaar en Aarschot) een rechtszaak gestart tegen de federale overheid. De vzw Leuven Rechtdoor die de bewoners onder de nieuwe vliegroute vertegenwoordigt, kondigt vandaag aan dat het aan deze rechtszaak deelneemt en de vordering van de gemeenten ondersteunt.

“Nieuwe cijfers van de ombudsdienst van de luchthaven tonen opnieuw aan hoe dringend de afschaffing van deze nieuwe vliegroute is” zo stelt Mark Lambrecht, voorzitter van de vzw Leuven Rechtdoor. “We zien dat in 2009 er 15 bewoners waren in de regio ten noorden en oosten van Leuven die één of meerdere klachten indienden bij de ombudsdienst over het lawaai van de dalende vliegtuigen. Met de bijkomende stijgende vliegtuigen van Leuven Rechtdoor waren dat vorig jaar liefst 820 bewoners! Natuurlijk is er in de regio ten westen van Leuven, waar de stijgende vliegtuigen nu verdwenen zijn, een daling van het aantal klagers. Maar die daling stelt niets voor in vergelijking met de stijging als gevolg van de nieuwe vliegroute. Per saldo waren er in 2009 uit alle gemeenten samen in Vlaams-Brabant ten oosten van de luchthaven 156 bewoners met een of meerdere klachten, vorig jaar 956 bewoners.”

“Nochtans”, zo brengt Mark Lambrecht in herinnering, “was door de voorstanders van de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor benadrukt dat deze voor iedereen beter zou zijn. De praktijk van inmiddels een jaar Leuven Rechtdoor bewijst het tegendeel: de verstandhouding tussen de luchthaven en de omliggende regio in het oosten is grondig verstoord. En dat alles om enkele gemeenten ten westen van Leuven volledig vrij te stellen van vliegtuiglawaai.”

Mark Lambrecht besluit: “Alleen een correcte spreiding van het vliegtuiglawaai, waarbij iedere regio rond Leuven zijn deel op zich neemt, kan leiden tot een oplossing op lange termijn voor de ganse Leuvense regio. Wij zijn bereid om net als voorheen de last van het grootste deel van de landende vliegtuigen te blijven dragen. Maar niet om er ook nog eens de stijgende vliegtuigen bij te nemen en geen enkele rustdag meer te hebben. De ruimtelijke ordening is en was nooit aangepast aan dit geconcentreerd vliegtuigverkeer en de bewoners zijn dus volledig verrast door deze enorme nieuwe hinder. Er wonen ook niet minder bewoners onder Leuven Rechtdoor dan in het westen van Leuven. We roepen daarom op tot een billijke spreiding van het vliegtuiglawaai waarbij alle betrokken politici in het algemeen belang hun verantwoordelijkheid opnemen en er terug een leefbare situatie voor iedereen in de Leuvense regio komt in plaats van de zwarte piet door te schuiven naar nietsvermoedende andere bewoners”.

Klachten over vliegtuiglawaai kunnen ingediend worden op de ombudsdienst van de luchthaven (airportmediation.be) via dit formulier : http://www.mobilit.fgov.be/applications/internet/easywebforms.nsf/AirportMediation_nl.xsp

Meer informatie over de “vzw Leuven Rechtdoor” kan gevonden worden op de website http://www.leuvenrechtdoor.be en reacties en steun kunnen doorgestuurd worden naar leuvenrechtdoor@gmail.com of Leuven Rechtdoor op Facebook en via Twitter (@leuvenrechtdoor).