INFORMATIE PAELLA AVOND

Beste sympathisant en bewoner onder de vliegroute “Leuven Rechtdoor”

Zoals u enige tijd geleden hebt vernomen, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brussel,  bij vonnis van 11 mei 2015, gewezen bij verstek, de staking van het gebruik van de vliegroute Leuven Rechtdoor bevolen. Minister Galant heeft Belgocontrol opgedragen de vliegroute te schrappen, en Belgocontrol heeft aangekondigd tegen eind maart 2016 deze instructie te kunnen uitvoeren. De vzw Leuven Rechtdoor was in deze procedure tussengekomen ter ondersteuning van de door de gemeente Haacht, Holsbeek en Aarschot ingestelde procedure.

Dit was uiteraard fijn nieuws en tegelijk een eerste overwinning voor onze regio.  Onze werkgroep Leuven Rechtdoor vertegenwoordigt de getroffen bewoners uit Herent noord, Wijgmaal, Wilsele, Leuven, Haacht (Tildonk, Wespelaar en Wakkerzeel), Rotselaar, Holsbeek, Aarschot, Tielt-Winge, Lubbeek en Bierbeek. Onze regio ten noorden van Leuven verwerkte altijd al meer dan 80% van alle landend vliegverkeer op de luchthaven. Sinds 6 maart 2014 werden we plots geconfronteerd met bijkomend lawaai van opstijgende vliegtuigen door het onverwacht verleggen van de vliegroute Leuven West naar onze regio. Nu hebben we geen enkele dag rust meer en is het evenwicht verstoord. Voor alle duidelijkheid, we willen een billijke spreiding van het vliegtuiglawaai én van stilte in de ganse Leuvense regio zoals dit in het verleden altijd gebeurde, niet de luchthaven weg. Maar het kan niet dat één regio zomaar zijn hinder (10% van alle opstijgende vliegtuigen vanaf de luchthaven op gemiddeld 16% van de dagen in het jaar) doorschuift naar ons zonder goede redenen, behalve dan om zelf volledige stilte op te eisen. Alle bewoners in de Leuvense regio zijn evenwaardig en hebben recht op een aantal dagen in het jaar rust en stilte.

Ondertussen hebben de Belgische staat , de gemeente Herent en een vijftiental bewoners uit Bertem en Herent verzet (voor de Belgische staat) en derdenverzet (voor de bewonersgroepen uit Bertem en gemeente Herent)  aangetekend tegen deze uitspraak en werden wij dus, samen met de gemeenten Haacht, Rotselaar, Holsbeek en Aarschot, gedagvaard.

Om onze rechten optimaal te verdedigen, heeft onze vzw Leuven Rechtdoor een advocatenbureau onder de arm genomen om ons  in deze procedure juridisch bij te staan. De juridische procedure loopt op dit moment en een nieuwe uitspraak wordt voor het einde van het jaar verwacht.

We hebben het volste vertrouwen dat de route tegen maart 2016 zal verdwijnen zoals voorzien in het vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel van 7 en 11 mei 2015.

U zal begrijpen dat zo’n juridische procedure echter veel geld kost.

Daarom organiseren wij voor de tweede keer een  PAELLA - AVOND.  

Deze avond vindt plaats op zaterdag, 7 november 2015  in  
taverne DE WAAIBERG in Leuven vanaf 19.30 uur.

U kan inschrijven  door een mail te sturen naar ons e-mailadres : leuvenrechtdoorpaella@gmail.com.

U vermeldt het aantal personen en stort het bedrag op rekeningnummer BE95 7380 4174 2758 van KREDBEBB op naam van Leuven Rechtdoor vzw met vermelding van uw naam en aantal personen.

Prijs per persoon is 15 euro (paella à volonté, eigen dranken niet inbegrepen).

Uiteraard zijn vrije giften op hetzelfde rekeningnummer van harte welkom indien u niet kan aanwezig zijn.

Wij hopen van harte op uw financiële steun zodat wij als vzw uw recht om te wonen in een leefbare regio, kunnen blijven verdedigen.

We rekenen op een hoge opkomst en danken u alvast voor uw bijdrage.

Vriendelijke groet en hopelijk tot dan.

Bestuur VZW Leuven Rechtdoor