GROTE FIETSACTIE

Beste sympathisanten,

Met zijn allen zaten we de voorbije wintermaanden vaak binnen en met de vele westenwinden leek

het soms alsof de vliegroute Leuven Rechtdoor verdwenen was. Helaas, zoals je afgelopen dagen al

kon merken en in de komende zomer zeker zal vaststellen is die vliegroute er nog steeds van zodra

de noorden- of oostenwind opsteekt. Toch hebben we geen winterslaap gehouden: we zijn politici

blijven contacteren om deze onrechtmatige vliegroute aan te klagen. Niet alleen op lokaal vlak, maar

ook met volksvertegenwoordigers op Vlaams en federaal niveau van verschillende partijen, inclusief

Minister van mobiliteit Galant zelf. Dat zullen we ook in de komende maanden blijven doen, maar we

kunnen daar geen onmiddellijke toezegging van verwachten. Alle regeringspartijen hebben duidelijk

de opdracht gekregen hierover geen standpunt in te nemen tot minister Galant met een volledig plan

komt voor alle vliegroutes van en naar de luchthaven. Alles staat daarbij opnieuw ter discussie, ook

de route Leuven Rechtdoor. Alleen … wanneer Galant met dit nieuwe plan voor de dag komt kan

niemand zeggen.

Gezien er op politiek vlak geen beweging te verwachten is op korte termijn en omdat we druk willen

blijven uitoefenen op de politieke besluitvorming, hebben we ons als vzw Leuven Rechtdoor

aangesloten bij de rechtszaak die de gemeenten Haacht, Holsbeek, Rotselaar en Aarschot enkele

weken geleden hebben ingediend tegen de Belgische staat. We wensen hier uitdrukkelijk de

gemeenten en lokale politici, die het opnemen voor hun bewoners, te bedanken voor de steun en

goede samenwerking.

We horen je al zuchten: hoe lang gaat die rechtszaak duren? Als we de rechtszaak van Brusselse

gemeenten en actiegroepen als voorbeeld nemen tegen de nieuwe vliegroutes boven Brussel die net

als Leuven Rechtdoor vorig jaar werden ingevoerd, dan was dit een kwestie van maanden. We

hebben er dus goede hoop op dat de Brusselse rechtbank van eerste aanlag ook voor Leuven

Rechtdoor in de komende maanden met een veroordeling komt. Intussen zijn de nieuwe routes

boven Brussel effectief geschrapt en rekenen we op hetzelfde resultaat voor Leuven Rechtdoor.

Maar … zelfs al wordt Leuven Rechtdoor door een gerechtelijke beslissing verboden, dan nog zal een

politieke beslissing doorslaggevend zijn.  Het plan waarmee minister Galant uiteindelijk voor de dag

komt kan Leuven Rechtdoor opnieuw invoeren. Het is dus hoe dan ook essentieel dat we de druk op

de federale beslissingsmakers hoog houden en daarvoor nemen we volgende initiatief:

FIETSACTIE TEGEN LEUVEN RECHTDOOR

Als protest tegen Leuven Rechtdoor houden we op zondag 10 mei een fietstocht onder de nieuwe

vliegroute. Je kan het parcours en een affiche om op te hangen vinden op de website en de facebook

pagina van Leuven Rechtdoor. De fietstocht start om 10u00 bij café Den Axe in Herent en we fietsen

door Tildonk, Wespelaar, Wakkerzeel en Rotselaar over een afstand van ca. 25 km. Als je ons 5 euro

per deelnemer bezorgt bij de start van de fietstocht, dan is dit goed voor een drankje, een pistolet en

de verzekering. We rekenen op jullie aanwezigheid om hiervan een protestactie met ruime

weerklank in media en bij politici te maken.

BEVESTIG UW DEELNAME VIA ONZE FACEBOOKPAGINA https://www.facebook.com/events/822883727759127/ 

OF VIA EEN MAILTJE NAAR LEUVENRECHTDOOR @GMAIL.COM

 

Verder willen we jullie aanmoedigen om bij de ombudsdienst klacht te blijven neerleggen in geval

van lawaaioverlast:

http://www.mobilit.fgov.be/applications/internet/easywebforms.nsf/AirportMediation_nl.xsp Je

krijgt zelden antwoord en er lijkt niets mee te gebeuren, maar we merken dat politici deze cijfers wel

degelijk opvragen. We willen jullie ook danken om dit in het voorbije jaar massaal te doen: het aantal

burgers in onze regio dat klacht indiende bij de ombudsdienst van de luchthaven is sinds de invoering

van Leuven Rechtdoor spectaculair toegenomen.

Voor actuele informatie over Leuven Rechtdoor verwijzen graag naar onze facebookpagina:

https://www.facebook.com/pages/Leuven-Rechtdoor/1406750216274786?fref=ts

Met vriendelijke groeten en graag tot 10 mei,

Bestuur vzw Leuven Rechtdoor